Реката – Етап трети

Устремено продължи безстрашният отбор от Глюкоза, Натрий, Калий, Хлор. Пред зелени храсти се ококориха и какво да видят щом ги разтвориха:

-Бурна река зад храстите се крие! Но Дехидратацията е наблизо – надушва се оттук, сразяваща изненада я чака, приготвена от всички нас накуп!

  Хич не се уплашиха как през реката ще преминат, защото всеотдайната г-ца Глюкоза те си имат.

– Не се бой, дружина, с моята вълшебна лодка ще ви преведа и от реката бурна бързичко ще ви спася! 

Тук приятелчета, мили, ваш ред е загадката да решите и приказката да продължите!

*Трите думи са „ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ТЪКАНИТЕ“, защото глюкозата улеснява транспортирането на електролитите до човешките тъкани.

Прочети още